Program akcí v roce 2013

1.6.2013 – osadní schůze v hostinci U Menclů od 10:00
8.6.2013 – účast na fotbalovém turnaji v Radouši u Hostomic
15.6.2013 – nohejbalový turnaj trojic na hřišti T.C.W.
13.7.2013 – dětský den na Westendu
7.9.2013 – volejbalový turnaj na hřišti T.C.W.
30.11.2013 – mikulášská zábava U Menclů v Hatích